இரத்தின புகழேந்தி நூல்கள்

இரத்தின புகழேந்தி நூல்கள்
RATHINA PUGAZHENDI BOOKS

23 ஜூலை, 2013

கணித ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடைப்பயிற்சி


விருத்தாசலத்தில் தேசிய  இடைநிலைக்கல்வி திட்டத்தின் கீழ் கணித ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடைப்பயிற்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடைபெற்றது.
           பயிற்சியில் பங்கேற்ற ஆசிரியர்கள்

                           கருத்தாளர்கள்